X FBS-BFP

Missie

De Belgische Parkeerfederatie (BPF) verenigt de eigenaars en exploitanten, zowel privé als publiek, van on- en off-street parkings. De BPF:

01

vertegenwoordigt de parkeersector en de belanghebbenden bij het parkeren ten aanzien van derden, zowel publiek als privaat, in het kader van de uitdagingen op het gebied van mobiliteit en parkeren op en buiten de straat in België.

02

informeert haar leden en geïnteresseerde derden over de evoluties, ontwikkelingen en uitdagingen in de parkeersector.

03

bestudeert in nauwe samenwerking met de EPA (European Parking Association) naar de uitdagingen en ontwikkelingen in verband met de parkeersector in België, zowel op als buiten de straat.

BPF stelt statistische gegevens op over de off-street en on-street parkeermarkt in België en houdt deze bij. Deze informatie wordt gedeeld met leden en geïnteresseerde derden.

BPF vertegenwoordigt de parkeersector tegenover de verschillende overheden en derden. Zij komt tussenbeide wanneer zich specifieke problemen voordoen voor haar leden op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.

BPF bewaakt ook de kwaliteit van de parkeergarages. Als enige officiële vertegenwoordiger van de sector in België heeft zij van de EPA (European Parking Association) de toelating gekregen om de ESPA-certificering (European Standard Parking Award) toe te kennen. De ESPA is de hoogste kwaliteitscertificering voor parkeergarages in Europa.

De punten waarop de parkeergarages gecertificeerd zijn, worden opgesomd in een gedetailleerde checklist die met name betrekking heeft op de volgende aspecten:

01

01 | Voldoende verlichting en reflecterende oppervlakten

02

02 | In- en uitgang voor wagens

03

03 | Parkeerruimte

04

04 | Wandelruimte voor voetgangers

05

05 | Liften

06

06 | Trappenhuis

07

07 | Onderhoudsvoorzieningen en technische uitrusting

08

08 | Comfort

09

09 | Milieu-initiatieven