X FBS-BFP

BPF in cijfers

De Belgische Parkeerfederatie werd opgericht in 1980 en telt 8 leden, die samen meer dan 213 parkings in België beheren. De leden van de Belgische Parkeerfederatie stellen hun klanten in totaal 213.106 parkeerplaatsen ter beschikking verdeeld over 45 steden.

BPF vertegenwoordigt ook de Belgische parkeersector bij de EPA (European Parking Association). De leden van de BPF zijn de belangrijkste spelers in de Belgische parkeersector, namelijk:

S.A. INTERPARKING
N.V. INDIGO PARK BELGIË
S.A. EUROPARKING
S.A. EFFIA NV BELGIË
N.V. APCOA PARKEREN BELGIË
B.V.B.A. OPTIMALE PARKEERCONTROLE
S.A. RAUWERS CONTROLE
N.V. Q-PARK BELGIË

Met meer dan 3.900 directe en indirecte arbeidsplaatsen levert de parkeersector toegevoegde waarde voor het Belgische sociaal-economische weefsel. Aangezien het merendeel van het personeel is toegewezen aan operationele functies (ongeveer 80%), bieden de bedrijven die lid zijn van de BPF zowel aan mensen met een hogere of universitaire opleiding als aan minder gekwalificeerde mensen, of zelfs aan mensen die hun opleiding hebben afgebroken, een gevarieerde carrièrekansen.

In een sector die voortdurend in ontwikkeling is, voeren de leden van de BPF een open personeelsbeleid en laten zij hun medewerkers hun vaardigheden ontwikkelen door middel van verschillende opleidingen.

Hiertoe hebben sommige BPF-leden leerlingcentra en parkeerscholen opgezet waar werknemers hun vak kunnen leren en de ontwikkelingen kunnen volgen. De opleidingen die daar worden aangeboden, worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ONEM), Brussel-Opleiding en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Vorming (VDAB). Dit beleid maakt het mogelijk om zowel schoolverlaters als pensioensgerechtigden die na de officiële pensioengerechtigde leeftijd willen werken, aan het werk te zetten en te houden.

Gericht op de lange termijn stelt deze aanpak, ongeacht het geslacht, sociaal-culturele achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd of handicap, de BPF-leden ook in staat om hun verschillende soorten cliënten optimaal te bedienen: gemeenten en parkeigenaren, maar ook mensen die off- en on-street parkeren.

Wat houdt 1€ betaald parkeren in?