X FBS-BFP

Privacy policy

De Belgische Parkeerfederatie wil zo kwalitatief als mogelijk ageren.

Bij het verstrekken van informatie kan het gebeuren dat de Belgische Parkeerfederatie uw persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is het van belang dat u weet dat Belgische Parkeerfederatie alles in het werk stelt om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te behandelen en te beveiligen. Hierbij houdt de Belgische Parkeerfederatie zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Door middel van het privacy statement informeert de Belgische Parkeerfederatie u over de wijze waarop de Belgische Parkeerfederatie met uw persoonsgegevens omgaat die u via de website en/of op andere wijze aan ons verstrekt.